Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

L'ESTATE DI RABBIA E VIOLENZA

Questa estate impegnativo in tutta  Europa è a un punto
i problemi sono enormi in questione  disoccupazione
Ogni giorno, in tutte le capitali dei cittadini disoccupati
per le strade e in cerca di lavoro e di giustizia è la violenza
più intenso non ha un posto di lavoro Il diritto alla vita
e la felicità è per tutti, soprattutto per i loro giovani
ELENI ANOUSAKI dalla GRECIA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΛΛΛΑΔΑ Βημα Πολιτική

Corriere.it - Cultura

Τα Νέα Οnline - Επικαιρότητα

ΣΚΑΪ - Κυριότερες Ειδήσεις

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα

Πρώτο Θέμα: Όλες οι Ειδήσεις

BBC News - Home